TIN HNG KHNG | V MY BAY GI R? | VE MAY BAY GIA RE
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? tr? ??t v tr?c tuy?n


Hotline: 0933.111.333


H? tr? ??t v trong n??c
H? tr? ??t v qu?c t?
booking_onlineairmekong
banggia_vna

sup-promotion
book-hotel
Error
  • XML Parsing Error at 1:277. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Hng khng gi r? Tiger Airways thu tm hng bay IndonesiaHng hng khng gi r? Tiger Airways c?a Singapore v?a cho bi?t ? mua l?i 33% c? ph?n hng hng khng PT Mandala Airlines c?a Indonesia. ?y l m?t ph?n trong k? ho?ch m? r?ng ho?t ??ng c?a hng t?i khu v?c.

?y l m?t ph?n trong k? ho?ch m? r?ng ho?t ??ng c?a hng t?i khu v?c. Theo tin t? hng AFP, v? thu tm c? ph?n ny s? ??a [ … ]
 

Pacific tung 50000 v my bay gi r?Hng hng khng gi r? Jetstar Pacific v?a chnh th?c cng b? th?c hi?n ch??ng trnh bn 50.000 v my bay gi r? t? 250.000 ??ng. ?y l ??t bn v gi r? l?n nh?t c?a hng t? ??u n?m 2009. Th?i gian m? bn b?t ??u t?6h sng ngy 18/2 v k?t thc vo lc 23h59ngy 22/2. V my bay do h? th?ng my tnh t? ??ng phn ph?i trn cc chuy?n bay c ngy kh?i hnh trong [ … ]
 
 

B?t ??u t? 14h ??n 23h59 hm nay (27/5), hng hng khng gi r? Jetstar Pacific s? ti?p t?c th?c hi?n ??t bn v my bay gi r? ??c bi?t trn ton m?ng v?i m?c gi t? 350.000 ??ng/ch?ng ??i v?i cc chuy?n bay kh?i hnh trong giai ?o?n t? 7/9 - 5/10. M?c gi 350.000 ??ng/ch?ng ???c p d?ng cho cc ???ng bay gi?a TP.HCM - ? N?ng v gi?a [ … ]
 

Viet nam co them hang hang khong gia re VietJet"Tn binh" VietJetAir ? chnh th?c ra m?t sng nay 2/12, ?nh d?u s? tham gia vo th? tr??ng hng khng Vi?t Nam v?i m hnh chi ph th?p (LCC).
VietJetAir s? kh?i bay v?i t?n su?t 4 chuy?n/ngy trn tr?c chnh H N?i - TPHCM, sau ? s? t?ng d?n ln 14 chuy?n/ngy v s?m b? sung cc ?i?m ??n m?i bao g?m ? N?ng, H?i Phng, Nha Trang, ? L?t. [ … ]
 
 

Nhi?u hng hng khng ?ang tr?y tr?t tm "k? sinh nhai" trn th? tr??ng n?i ??a. Hng khng Vi?t Nam c thm nh?ng ci tn m?i, nh?ng ai c?t cnh, ai l? h?n l cu h?i ch? th?i gian tr? l?i.

Nng chuy?n AOC

???c nhn nh?n l th? tr??ng h?p d?n, nh?ng t?i Vi?t Namhi?n ch? c Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Air Mekong v Vasco khai [ … ]

 

Trong khi Jetstar Pacific tung ra lo?t v ? m?c gi 650.000 ??ng/ch?ng kh?i hnh d?p ??u n?m 2012 th VietJet Air l?i tch c?c bn v gi r? hng tu?n v?i m?c gi ch? 100.000 ??ng/ch?ng n?i ??a. ??t bn v gi r? c?a Jetstar Pacific b?t ??u t? ngy 9/12 ??n h?t ngy 12/12 trn cc ???ng bay gi?a TP.HCM v H N?i, H?i Phng, Vinh v?i [ … ]
 
 

Hng khng gi r? VietJetAir ht khch t? xe khchVietJet, hng hng khng gi r? m?i ho?t ??ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam t? thng 12/2011, c th? t?ng g?p ?i s? my bay c?a mnh ln 6 chi?c vo cu?i n?m nay khi hng d? ki?n s? ht khch t? nh?ng chuy?n xe khch B?c Nam ko di t?n 40 gi?.
Chia s? v?i Bloomberg qua ?i?n tho?i, Ph T?ng gim ??c c?a VietJet ng Pritam Singh ni: R?t nhi?u ng??i [ … ]
 

Trong khi vi?c ?i l?i c?a nhi?u ng??i trn cc ch?ng cao ?i?m sau T?t ?ang kh kh?n th VietJetAir "tung" ra ch??ng trnh khuy?n mi n?i ??a. Jetstar Group c?ng quan tm ??n cc ??i t??ng hnh khch l l?u h?c sinh, sinh vin ?i du h?c n??c ngoi ?? bn v gi r?.

VietJet Air v?atung ch??ng trnh khuy?n m?i v?i gi v 590.000?/ch?ng [ … ]

 
 

My bay ring ch? t?ch T?p ?on Ha PHtS? ti?n 17,42 t? ??ng l chi ph ban ??u m Ch? t?ch H?QT T?p ?on Ha Pht ? b? ra ?? s?m my bay ring cho mnh do nhu c?u cng vi?c. ???c bi?t, chi?c my bay trong t??ng lai ny s? ch? y?u ph?c v? cho ho?t ??ng khai thc m? trong n??c.

Tr??c ??i h?i c? ?ng th??ng nin n?m 2010, Ch? t?ch H?QT T?p ?on Ha Pht Tr?n ?nh Long cho bi?t [ … ]

 

Mua my bay ring l sng su?t, hi?u qu? Cch ?y h?n ba n?m, ng ?on Nguyn ??c, Ch? t?ch t?p ?on Hong Anh Gia Lai (HAGL) l ng??i ??u tin b? h?n 8 tri?u USD mua chi?c Beechcraft King Air 350, do hng Raytheon Aircraft (M?) s?n xu?t.
Khng ch? c v?y, ng ??c cn m?i Anh hng l?c l??ng v? trang Nguy?n Thnh Trung, nguyn Ph T?ng G? Vietnam [ … ]
 
 

Chi?c tr?c th?ng m?i EC 155B1 c?a Ch? t?ch T?p ?on Ha Pht ? chnh th?c c m?t t?i Vi?t Nam thay th? chi?c tr?c th?ng c? ? ???c bn.

C?ng nh? chi?c my bay tr??c ?y c?a Ch? t?ch T?p ?on Ha Pht Tr?n ?nh Long, chi?c my bay m?i ?ang ??u ? v? tr sn ?? c?a ga tr?c th?ng Gia Lm do Cng ty bay d?ch v? mi?n B?c qu?n l.

Chi?c [ … ]
 

V my bay gi r? trong n??c v qu?c t? Ph T?ng Gim ??c T?ng Cng ty Hng khng Vi?t Nam (Vietnam Airlines) Tr?nh H?ng Quang cho bi?t, m?t trong nh?ng nhi?m v? tr?ng tm c?a hng trong n?m nay l ti?p t?c nng cao ch?t l??ng d?ch v?, ?p ?ng ngy cng t?t h?n nhu c?u c?a hnh khch.
 
 

Page 4 of 4

agent_login

parner

Thng tin ??t v

Tin n?i b?t

H?n 1.000 ?i?m b?u ?i?n h? tr? mua v my bay gi r?

- Jetstar Pacific cho bi?t s? tri?n khai ??t bn v gi r? trn tr?c ???ng bay gi?a...

Cch m?i mua v my bay gi r? t?i Vi?t Nam

Hng hng khng gi r? Jetstar Pacific quy?t ??nh tung ra cch th?c mua v m?i, nhi?u...

Hng hng khng gi r? Tiger Airways thu tm hng bay Indonesia

Hng hng khng gi r? Tiger Airways c?a Singapore v?a cho bi?t ? mua l?i 33% c?...

Jetstar Pacific tung ra 50.000 v my bay gi r?

Hng hng khng gi r? Jetstar Pacific v?a chnh th?c cng b? th?c hi?n ch??ng trnh...

Jetstar Pacific ti?p t?c bn v my bay gi r? trn ton m?ng

B?t ??u t? 14h ??n 23h59 hm nay (27/5), hng hng khng gi r? Jetstar Pacific...

Jetstar Pacific v VietJet Air ?ua bn v gi r?

Trong khi Jetstar Pacific tung ra lo?t v ? m?c gi 650.000 ??ng/ch?ng kh?i hnh...

Bn v gi r?, VietJet ht khch t? xe khch

VietJet, hng hng khng gi r? m?i ho?t ??ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam t? thng 12/2011,...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lin k?t h?u ch

Thng tin tr? s?

CNG TY ?T - PT NAM H?NG

  • Tr? s?: 69 Tr??ng Ph??c Phan, Ph??ng Bnh Tr? ?ng, Qu?n Bnh Tn, Tp. HCM
  • ?i?n tho?i: 08 62604675 - 0933.111.333
  • Fax: 08 62604675
  • Email: vemaybay@namhung.us
  • Website: www.namhung.us