Tiger Airways: Hng hng khng gi r? c?a Singapore
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

H? tr? ??t v tr?c tuy?n


Hotline: 0933.111.333


H? tr? ??t v trong n??c
H? tr? ??t v qu?c t?
booking_onlineairmekong
banggia_vna

sup-promotion
book-hotel
Error
  • XML Parsing Error at 1:277. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

Tiger Airways l hng hng khng gi r? c tr? s? t?i Singapore. Trung tm chnh c?a hng l sn bay Singapore Changi.
Tiger Airways h?p thnh m?t t? ch?c ch?t ch? t? thng 9/2003, hi?n nay, ?y l hng hng khng dn d?ng v?i gi v my bay r? l?n nh?t ? Singapore. N?m 2006, t?ng c?ng s? hnh khch c?a hng l 1,2 tri?u, t?ng 75% so v?i n?m ngoi.
?y l hng ??u tin m? cc chuy?n bay t? sn bay Budget Terminal in Changi nh?m ti?t ki?m chi ph v c? c?u chi ph nh? hng Ryanair. M?c d ph?i ??i m?t v?i s? c?nh tranh trong n??c, nh?ng hng v?n t?p trung m hnh tuy?n bay t? Singapore c bn knh 5 gi? bay. ?? v??t qua s? c?nh tranh ny, Tiger Airways ?ang c? g?ng mua l?i cc hng trong n??c ?? tr? thnh hng hng khng c?a c? chu trong th?i gian t?i.
Tiger Airways: Hng hng khng gi r? c?a Singapore
Tiger Airways: Hng hng khng gi r? c?a Singapore

Hng ? m? cc tuy?n ??n ?n ?? t? thng 10/2007, Malaysia l m?c tiu ti?p theo. Tuy nhin, k? ho?ch thnh l?p m?t trung tm ? Manila (Clack) ? b? tr hon.

L?ch s? Tiger Airways

Sau khi st nh?p vo ngy 12/12/2003, Tiger Airways b?t ??u bn v t? ngy 31/8/2004. ?y l th?i ?i?m kh kh?n ?? hng b??c vo n?n cng nghi?p hng khng b?i hng ph?i ??i m?t v?i gi nhin li?u t?ng cao, v?i th? tr??ng c?nh tranh kh?c li?t. Tiger Airways c?ng ph?i tr? ch?m thu? nhin li?u nh? cc hng khc.

??i v?i m?t hng hng khng nh?n ???c s? ??u t? nh? Singapore Airlines (SIA) th Tiger Airways ch?n cc ?i?m ??n sao cho khng b? trng v?i SIA. Tr??c ?y, Macao c?ng l m?t ?i?m c?a SIA tuy nhin n l c?a SilkAir, cng ty con c?a hng, cho ??n cu?i n?m 2004. Ba thng sau, Tiger Airways m? cc tuy?n bay c?a ring mnh vo ngy 25/3/2005. Sau khi SilkAir d?ng d?ch v? bay ??n Krabi do ??ng ??t ? vng ?n ?? D??ng n?m 2004, Tiger Airways ? m? d?ch v? ??n ?y vo ngy 7/10/2005.

Cu?i thng 7/2005, hng thng bo b?t ??u ho?t ??ng cc tuy?n t? Macao ??n Manila (Clack) t? ngy 30/10/2005. Nhi?u ng??i cho r?ng ??ng thi ny ch?ng t? hng s? thi?t l?p m?t trung tm th? 2 ngoi Singapore.

Ngy 21/9/2005, hng ??a ra b?ng bo co ho?t ??ng c?a n?m ??u tin. Trong ?, t?ng s? hnh khch l 500 ngn ng??i v?i 5.000 l??t bay, s? chuy?n bay thnh cng ??t 98.7%, c?t cnh thnh cng l 94%, h? cnh an ton l 90%. Hng c ???c 4 chi?c my bay v m? t?ng c?ng 9 tuy?n bay (4 chuy?n c?a ring hng) trong su?t n?m ??u.

T?i th?i ?i?m ny, hng hy v?ng ??n cu?i n?m 2006, t?ng ln 9 chi?c Airbus A320, s? hnh khch l 3 tri?u ng??i. Hng c?ng hi v?ng m? thm 6 tuy?n bay ho?c nhi?u h?n ch? y?u l ??n Trung Qu?c v ?n ??, cc chuy?n bay ??n mi?n Nam Trung Qu?c b?t ??u vo thng 4 n?m ny. Vo ngy 26/3/2006, khi Tiger Airways tr? thnh hng ??u tin m? tuy?n bay t? sn bay Changi, Budget Terminal, hng ? d?ng cc chuy?n t? Singapore ??n Swisspop.

Theo thng bo vo ngy 21/2/2006, Tiger Airways l hng hng khng gi r? ??u tin ???c s? cho php c?a chnh quy?n Trung Qu?c m? cc chuy?n bay ??n vi thnh ph? pha Nam nh?: H?i Kh?u, Qu?ng Chu, Th?m Quy?n. Theo l?ch trnh, chuy?n bay ??u tin ??n Th?m Quy?n l vo ngy 15/4, ??n H?i Kh?u vo ngy 26/4 v ??n Qu?ng Chu vo ngy 27/4/2006. V c?a cc chuy?n ny ???c b?t ??u bn vo ngy 24/2/2006. Hng nh?n ??nh ?y l cc tuy?n ??y ti?m n?ng, khng ??y 3 thng s? l??ng chuy?n bay ??n H?i Kh?u v Qu?ng Chu t?ng ln ?ng k?. V?y l hy v?ng c?a Teger Airways ? thnh hi?n th?c.

Thng 6/2006, hng d?ng cc chuy?n bay ??n ? N?ng. Ngy 20/7/2006, cc ph??ng ti?n truy?n thng cho bi?t hng c ??nh t?ng t? 15 ??n 20 tuy?n nh?m thi?t l?p trung tm th? 2 vo cu?i n?m. M?t s? vng theo k? ho?ch c?a hng l Trung Qu?c, Nam ?n ??, Campuchia v Brunei. Cc k? ho?ch khc c?a hng c?ng ???c nu ra cng th?i gian ny. Hng cho bi?t t? sau khi chuy?n Budget Terminal vo thng 3/2006, s? hnh khch t?ng ln 81% trong 3 thng 4-5-6 so v?i cng k? n?m tr??c.

Vo gi?a n?m 2007, k? ho?ch h?p tc v?i hng hng khng South East Asian t?m d?ng.

Hng Tiger b?t ??u d?ch v? bay t? Singapore ??n Perth t? ngy 23/3/2007.

Hng hng khng gi r? Tiger Airway c m?t kh?p chu .

Tiger Airways Australia:

Ngy 9/2/2007, Tiger Airways tuyn b? chnh th?c hng tr? thnh hng hng khng gi r? l?n th? 3 ? c so v?i Virgin Blue v Qantas/Jetstar. Tiger Airways Australia s? s? d?ng m?ng l??i chuy?n bay n?i ??a trn ton n??c c ?? m? r?ng ph?m vi qu?c t? b?ng cc ?i?m l Darwin, Perth, v Melbourne.

Ngy 16/3/2007, hng ???c s? ch?p thu?n c?a Chnh ph? c thnh l?p cng ty con m?i v Tiger Airways Australia Pty Ltd. Tiger Airways Australia b?t ??u ho?t ??ng t? ngy 23/11/2007, hi?n nay hng ? c m?ng l??i bay ??n t?ng vng c?a c. Ngy 31/7/2008, Tiger Airways Australia thng bo ng?ng cc tuy?n bay t? sn bay qu?c t? Darwin vo ngy 25/10/2008 v chi ph ho?t ??ng v nhin li?u ? ?y bi?n n tr? thnh sn bay ??t ?? nh?t trong m?ng l??i c?a hng nh?ng h?a h?n s? ho?t ??ng tr? l?i n?u gi nhin li?u gi?m. Ngy 5/8/2008, hng thng bo Adelaide l trung tm ho?t ??ng th? 2 c?a mnh.

Incheon Tiger Airways:

Ngy 5/11/2007, Tiger Airways thng bo b?t ??u m? hng hng khng ? Hn Qu?c b?ng ngn sch c?a hng. Hng s? tham gia vo m?i quan h? h?p tc gi?a Tiger Aviation and Incheon Metropolitan City ?? m? cc tuy?n bay ??n Nh?t B?n, Trung Qu?c, Mongolia v vng pha ?ng n??c Nga. Hng s? ??t trung tm t?i sn bay Incheon ? Seoul v hi v?ng s? ?i vo ho?t ??ng n?m 2009.

Qu?n l vi?c h?p tc:

Tiger Airways thu?c s? h?u hon ton c?a Tiger Aviation. Cng ty ???c thnh l?p n?m 2007 ?? qu?n l c? 2 hng Tiger Airways v cng ty con Tiger Airways Australian ? c. Cc c? ?ng c?a Tiger Airways g?m Singapore Airlines (49%), ??i tc Indigo c?a Bill Franke (24%), nh ??u t? Irelandia Tony Ryan (16%) v Temasek Holdings (11%).

Hng pht hnh c? phi?u ??u tin vo cu?i n?m 2007.

M?i n?m t?ng k?t ti chnh, hng ??u th?ng k cc thi?t h?i, ch? m?i c m?t b?ng bo co l?i nhu?n vo ngy 31/3/2008. Hng thi?t h?i 37,4 tri?u (t?ng l?i nhu?n 75 tri?u) theo bo co ngy 31/3/2006 v 14,3 tri?u (t?ng l?i nhu?n 171,2 tri?u) theo bo co ngy 31/3/2007. Theo bo co ngy 31/3/2008, l?i nhu?n c?a hng l 37,8 tri?u (l?i t?c 237 tri?u).

agent_login

parner

Thng tin ??t v

Tin n?i b?t

H?n 1.000 ?i?m b?u ?i?n h? tr? mua v my bay gi r?

- Jetstar Pacific cho bi?t s? tri?n khai ??t bn v gi r? trn tr?c ???ng bay gi?a...

Cch m?i mua v my bay gi r? t?i Vi?t Nam

Hng hng khng gi r? Jetstar Pacific quy?t ??nh tung ra cch th?c mua v m?i, nhi?u...

Hng hng khng gi r? Tiger Airways thu tm hng bay Indonesia

Hng hng khng gi r? Tiger Airways c?a Singapore v?a cho bi?t ? mua l?i 33% c?...

Jetstar Pacific tung ra 50.000 v my bay gi r?

Hng hng khng gi r? Jetstar Pacific v?a chnh th?c cng b? th?c hi?n ch??ng trnh...

Jetstar Pacific ti?p t?c bn v my bay gi r? trn ton m?ng

B?t ??u t? 14h ??n 23h59 hm nay (27/5), hng hng khng gi r? Jetstar Pacific...

Jetstar Pacific v VietJet Air ?ua bn v gi r?

Trong khi Jetstar Pacific tung ra lo?t v ? m?c gi 650.000 ??ng/ch?ng kh?i hnh...

Bn v gi r?, VietJet ht khch t? xe khch

VietJet, hng hng khng gi r? m?i ho?t ??ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam t? thng 12/2011,...
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lin k?t h?u ch

Thng tin tr? s?

CNG TY ?T - PT NAM H?NG

  • Tr? s?: 69 Tr??ng Ph??c Phan, Ph??ng Bnh Tr? ?ng, Qu?n Bnh Tn, Tp. HCM
  • ?i?n tho?i: 08 62604675 - 0933.111.333
  • Fax: 08 62604675
  • Email: vemaybay@namhung.us
  • Website: www.namhung.us